10. på TEC - bliv klar til din uddannelse

631 views
Tag 10. klasse på TEC og bliv klar på, hvilken ungdomsuddannelse du vil begynde på.

Du får en super introduktion til ungdoms- og erhvervsuddannelserne og bliver en del af et spændende ungemiljø.

På TEC10 får du mulighed for at opleve, hvordan det er at tage en erhvervsuddannelse eller gå på et teknisk gymnasium samtidig med, at du forbereder dig til folkeskolens afgangsprøve.

TEC10 er et samlet forløb på 40 uger med bl.a. almene fag (som eksempelvis dansk, matematik og engelsk), valgfag, spændende projektfag fra enten erhvervsuddannelserne eller de tekniske gymnasier, brobygning og praktik.