Fuldt interview med Mattias Tesfaye om dannelse

907 views
"Dannelse er, for  mig, den proces der skal til for, at vi mennesker kan flyve fra reden"
Videoen er den fulde version af interviewet med Mattias Tesfaye. Der forklarer, hvordan han ser erhvervsskolerne som den største institution for dannelse i Danmark, fordi de værdsætter både det at vide og det at kunne. Hvilket han anser som kernen i det at være civilisere mennesker og, som de to dannelsesbegreber de unge skal kende til. 
Som måske det eneste sted, holder tekniske skoler fanen højt om værdien i 'det at kunne'.