Tagget med medborger

Marianne Jelved om dannelse #TECtaler

"Dannelse er menneskets søgen efter mening og ikke dets bevidstløse accept af allerede vedtagne...