Marianne Jelved om dannelse #TECtaler

379 views
"Dannelse er menneskets søgen efter mening og ikke dets bevidstløse accept af allerede vedtagne normer og værdier."
Ifølge Marianne Jelved er det en del af det at gå i skole, at få den indsigt, at man kan være medborger - for eksempel kræver det at komme ud som murer i et privathjem, at man fortsår, hvordan man skal agere i en sådan situation. Hun mener, at relationer mellem mennesker er det grundlæggende for dannelse.